Klickerkurs, grund

Klickerkurs, grund

Klickerträning är en träningsmetod som skapar en bra kommunikation mellan förare och hund. Träningen består av verktyg som hjälper till att överbrygga språksvårigheter och på så sätt underlättar kommunikationen med din hund.

Med hjälp av klickerträning går det att lära hunden nästa var som helst som hunden är fysiskt och psykiskt kapabel att göra. Det kan nästans liknas med esperanto mellan hunden och föraren som kan hjälpa språksvårigheter och under lätta kommunikationen. Klickerspråket består endast av ett enda ”ord” och ljudet ”klick” från klickern. Hunden lär sig att förknippa klick-ljudet med belöning vilket innebär att hunden gör sitt bästa för att då dej att ”klicka” igen. När du uppnått detta är den första delen i kommunikationen avklarad.

Hemligheten bakom klickerträning är att man arbetar operant, dvs hunden klurar själv ut vd den ska göra istället för att föraren lurar den eller tvingar den till ett visst beteende. I exakt det ögonblick som hunden gör rätt klickar föraren och belönar med älsklingsgodiset.

Det behövs en del tid och tålamod, men som belöning får föraren en glad och lydig hund och ni har lärt er ett gemensamt språk.

Kursens mål

Målet med kursen är att lägga en bra grund för egen träning samt att ge de verktyg som behövs för att träna klicker hemma och utveckla språket.