Do-As-I-Do, grund

Vad är Do-As-I-Do, grund?

Do-As-I-Do är en ny och spännande träningsform för att öka kontakten och samarbetet med din hund. Det utnyttjar hundens förmåga att imitera beteenden där hunden tittar på dej för att veta vad den ska göra. Du kommer att bli förvånad över hur lätt det är att träna in nya beteenden genom att hunden observerar vad du gör och sen kopierar dina rörelser.

I denna kurs får du och din hund lära dej grunderna i metoden Do-As-I-Do,

Träningsmetoden utvecklades av Cladia Fugazza och för att få en uppfattning om vad det handlar om kan du titta på denna film:
https://www.youtube.com/embed/U8CjsROXzz0

Eva och Alfons