Fyrtassens hundhall i Nordmaling

FYRTASSENS HUNDHALL I NORDMALING KOMMER ATT HYRAS UT TILL PRIVAT TRÄNING NÄR INGEN KURSVERKSAMHET PÅGÅR from 1 OKTOBER.

Max 3 EKIPAGE/UTHYRNINGS TILLFÄLLE. KOSTNAD 200 KR/TIM

BOKNING MONICA 070-650 63 43 MELLAN 8.00-10.00 ELLER PÅ MESS. VÄLKOMNA!